Trang chủ Kiến thức

Kiến thức

Các loại gỗ được cho là nhóm gỗ quý của Việt Nam thường sử dụng là gỗ Sưa, gỗ Trắc, gỗ Cẩm, gỗ Gụ mật, gỗ Lim, gỗ Hương. Các loại gỗ quý thường có đặc điểm chung như: gỗ có màu sắc, vân thớ đẹp, hương vị thơm và rất...