Bài vị thờ

Bài vị hay linh vị thờ thường được làm bằng gỗ (Hương hoặc gỗ mít) được đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên, bài vị được dùng để thờ tên tuổi người đã mất tương đồng như di ảnh. Trên bài vị ghi chức danh (Ông – bà), họ tên, ngày tháng năm sinh, năm tử của người được thờ.

Trước đây bài vị thường được viết bằng chữ Hán Nôm. Nhưng ngày nay, con cháu không còn học chữ Hán mà đang học chữ quốc ngữ cho nên có thể viết chữ thư pháp trên bài vị.

Bài vị và ngai thờ sơn son thếp vàng

Bài vị và ngai thờ gia tiên sơn son thếp vàng

Mã ngai thờ: NT2 Ngai thờ gia tiên được bày chính giữa trên bàn thờ gia tiên. Trên ngai thờ thường được đặt bài vị đề tên người đã khuất. Ngoài ra còn tượng trưng...
Bài vị gỗ hương

Bài vị thờ gỗ Hương – Linh vị thờ gỗ Hương

Linh vị- bài vị được dùng để thờ tên tuổi người đã mất tương đồng như di ảnh. Để thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Bài vị hay Linh vị gỗ Hương được làm...
Long vị thờ gỗ Mít

Long vị thờ đẹp

Long vị thờ là một dạng bài vị nhưng về kiểu dáng đục Rồng thật nên không dùng cho tư gia mà để thờ cho những có quan tước, hoặc có công với nhân...
Bài vị thờ gỗ Mít đẹp

Bài vị thờ gia tiên gỗ Mít đẹp

Bài vị thờ dùng để khắc tên họ, chức danh và các thông tin của người đã khuất. Theo quan niệm của người xưa, long vị tượng trưng cho  người đã khuất nên được...
Ngai thờ bài vị cửu huyền thất tổ

Mẫu bài vị gỗ đẹp, bài vị cửu huyền thất tổ

Mẫu bài vị gỗ đẹp sơn son thếp vàng Bài vị thờ sơn son thếp bạc Bài vị cửu huyền thất tổ
Long vị thờ

Long vị thờ gỗ sơn son thếp vàng

Long vị thờ dùng để khắc tên họ, chức danh và các thông tin của người đã khuất. Theo quan niệm của người xưa, long vị tượng trưng cho  người đã khuất nên được...
Bài vị gỗ đẹp

Cách lập bài vị cho ông bà tổ tiên

Những nguyên tắc cơ bản khi lập bài vị: 1. Bài vị trên bàn thờ có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Thông thường sử dụng chất liệu gỗ làm bài vị thờ. 2....