Tấm chống ám khói của bàn thờ treo tường
Tấm chống ám khói của bàn thờ treo tường

Hầu hết các bàn thờ treo được để sát trần nên dễ ám khói hương lên trần tạo vầng đen rất mất thẩm mỹ, để tránh điều này khi lắp bàn thờ treo tường nên đi kèm tấm chống ám khói hương, các tấm ám khói này ngoài chức năng chống khói hương còn tạo nét đẹp thẩm mỹ cho bàn thờ treo.