Cặp Ngựa gỗ thờ
Cặp Ngựa gỗ thờ
Ngựa gỗ thờ
Ngựa gỗ thờ

Chất liệu gỗ: gỗ Mít.

Sơn hoàn thiện: Sơn son thếp vàng thếp bạc phủ hoàng kim.

Cặp ngựa gỗ có kích thước phù hợp đặt trên mặt bàn thờ.

Ngựa gỗ Mít thờ
Ngựa gỗ Mít thờ
Ngựa gỗ Mít sơn son thếp vàng
Ngựa gỗ Mít sơn son thếp vàng
Ngựa gỗ Mít sơn son thếp vàng
Ngựa gỗ Mít sơn son thếp vàng
Ngựa thờ bằng gỗ đặt bàn thờ
Ngựa thờ bằng gỗ đặt bàn thờ

Ngựa gỗ thờ cao 40cm. Ngựa gỗ thờ bằng gỗ Mít hoàn thiện sơn son thếp bạc phủ hoàng kim.

Ngựa thờ bằng gỗ đặt bàn thờ
Ngựa thờ bằng gỗ đặt bàn thờ
Ngựa thờ gỗ Mít
Ngựa thờ gỗ Mít