Ngai thờ cổ
Ngai thờ cổ

Mẫu ngai thờ được làm theo mẫu cổ bằng gỗ Dổi, làm theo yêu cầu của khách đặt hàng.