Ngai thờ bằng gỗ mẫu cổ
Ngai thờ bằng gỗ mẫu cổ

Ngai thờ bằng gỗ Dổi được chạm trổ cầu kỳ theo mẫu cổ. Hiện ngai thờ đã hoàn thiện mộc, khi quý khách đặt hàng sẽ được sơn son thếp vàng theo yêu cầu của quý khách.

Ngai thờ bằng gỗ mẫu đẹp
Ngai thờ bằng gỗ mẫu đẹp