Ngai thờ bằng gỗ
Ngai thờ bằng gỗ
Ngai thờ bằng gỗ Mít sơn son thếp vàng
Ngai thờ bằng gỗ Mít sơn son thếp vàng

Kích thước ngai thờ: Cao 97, Dài 61, Sâu 50.