Sập lễ đẹp
Sập lễ đẹp
Mẫu Sập lễ đẹp
Mẫu Sập lễ đẹp

Sập lễ làm bằng gỗ Dổi sơn son thếp vàng thường được đặt trang trọng trước bàn thờ. Sập lễ được dùng rộng rãi trong không gian nhà thờ họ, đình, điện thờ, đền thờ, phòng thờ tư gia…