Mẫu Bàn thờ: Bàn thờ Ông địa mái bằng.

Chất liệu gỗ: 100% gỗ tự nhiên.

Họa tiết: Hai trụ chạm rồng cuốn, giữa chạm cuốn thư chữ Phúc. Họa tiết tinh xảo, tỉ mỉ, sống động.

Mã bàn thờ: OD26

Bên trong bàn thờ tượng Ông Địa
Bên trong bàn thờ tượng Ông Địa
Mẫu Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên
Mẫu Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên chạm rồng
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên chạm rồng
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên chạm cuốn thư
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên chạm cuốn thư
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên chạm chữ Phúc
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên chạm chữ Phúc
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên
Bàn thờ ông địa gỗ tự nhiên
Trụ bàn thờ chạm rồng cuốn
Trụ bàn thờ chạm rồng cuốn
hai bên Trụ bàn thờ chạm rồng cuốn
hai bên Trụ bàn thờ chạm rồng cuốn