Mẫu Bàn Loan hầu Cửu Long
Mẫu Bàn Loan hầu Cửu Long

Mẫu Bàn Loan hầu chạm Cửu Long được làm bằng gỗ: Dổi. Chạm hoa văn Cửu long; Sơn sơn thếp bạc phủ hoàng kim hoặc sơn son thếp vàng.

Bàn loàn hầu mẫu Cửu Long
Bàn loàn hầu mẫu Cửu Long