Mâm bồng - đĩa hoa quả bằng đồng
Mâm bồng – đĩa hoa quả bằng đồng

Mâm bồng bằng đồng được tạo nên bởi mặt mâm và chân đế, các hoa văn được chạm tinh xảo.

Mâm bồng bằng đồng
Mâm bồng bằng đồng

Mâm đồng gò chạm đồng thủ công tinh xảo, mẫu mâm đồng gò có ưu điểm có thể tạo nhiều hình ảnh tâm linh nên bề mặt của mâm, đường kính mâm bồng thường là 27cm, 35cm, 42cm.