Mã khám thờ: K1

Khám thờ gỗ đẹp
Khám thờ gỗ đẹp

Kích thước Khám thờ: cao 1m17 x dài 81cm x sâu 42cm.

Khám thờ gỗ Hương đẹp
Khám thờ gỗ Hương đẹp
Khám thờ gỗ Hương
Khám thờ gỗ Hương