Quạt gỗ

Quạt gỗ treo tường Tùng Hạc diên niên

Quạt gỗ treo tường Tùng Hạc diên niên

Mẫu quạt gỗ: Quạt gỗ Tùng Hạc diên niên. Chất liệu gỗ: gỗ Dổi, Gỗ Gụ...(có thể thay đổi gỗ khác theo yêu cầu). Họa tiết: Tùng Hạc, tùng hạc diên niên… Chất liệu sơn: Sau khi...