Đôi Hạc thờ bằng gỗ để Bàn thờ
Đôi Hạc thờ bằng gỗ để Bàn thờ
Đôi Hạc thờ để Bàn thờ
Đôi Hạc thờ để Bàn thờ
Hạc thờ gỗ Mít
Hạc thờ gỗ Mít

Đôi hạc thờ bằng gỗ Mít cao 61 sơn son thếp vàng.

Hạc thờ gỗ Mít, đôi hạc thờ bằng gỗ
Hạc thờ gỗ Mít, đôi hạc thờ bằng gỗ
Đôi hạc thờ bằng gỗ
Đôi hạc thờ bằng gỗ

Hạc Thờ tượng trưng cho sự tinh tuý và thanh cao. Đôi hạc thờ ngậm ngọc minh châu biểu trưng cho sang quý, hoặc khi ngậm hoa sen thì biểu trưng cho giác ngộ.