Ý nghĩa giá gương trong văn hóa tâm linh: Giá gương thờ sơn son thếp vàng dùng để thờ bà cô, ông mãnh hoặc công đồng gia tiên. Giá gương thờ sơn son thường làm theo mẫu cổ, chạm cây tùng hoặc chim hạc. Mẫu bên dưới được sơn son và đặc biệt cây Tùng trong lồng kính được thếp điểm vàng ta nên nhìn khác với thếp vàng công nghiệp khác tôn lên vẻ đẹp của Giá gương thờ.

Mẫu giá gương thờ đẹp thếp điểm vàng ta
Mẫu giá gương thờ đẹp thếp điểm vàng ta
Giá gương thếp vàng
Giá gương thếp vàng
Giá gương thếp vàng
Giá gương thếp vàng