Long vị thờ là một dạng bài vị nhưng về kiểu dáng đục Rồng thật nên không dùng cho tư gia mà để thờ cho những có quan tước, hoặc có công với nhân dân. Long vị thờ thường chạm khắc chức danh và các thông tin.

Long vị thờ gỗ Mít
Long vị thờ gỗ Mít

Long vị thờ thường dùng trong không gian thờ đình, chùa, đền, miếu…

 

Long vị thờ sơn son thếp vàng
Long vị thờ sơn son thếp vàng