Trang chủ Đồ thờ cúng Khung ảnh - Giá gương

Khung ảnh - Giá gương

Khung ảnh thờ đôi gỗ Mít

Khung ảnh thờ đôi gỗ Mít

Khung ảnh thờ đôi hay di ảnh thờ đôi, hình thờ đôi, giá ảnh đôi là dạng khung ảnh đôi có trạm trổ hoa văn dùng để được 2 ảnh thờ của người đã...
Khung ảnh thờ gỗ

Mẫu khung ảnh thờ đẹp

Khung ảnh thờ Khung ảnh thờ hay di ảnh thờ, hình thờ, giá ảnh được là dạng khung ảnh có trạm trổ hoa văn dùng để lồng ảnh của người đã khuất và đặt nơi...
Mẫu giá gương thờ đẹp thếp điểm vàng ta

Giá gương – Mẫu giá gương thờ đẹp thếp điểm vàng ta

Ý nghĩa giá gương trong văn hóa tâm linh: Giá gương thờ sơn son thếp vàng dùng để thờ bà cô, ông mãnh hoặc công đồng gia tiên. Giá gương thờ sơn son thường...