Bộ 7 món hầu đồng: đao, kiếm, hèo, chèo
Bộ 7 món hầu đồng: đao, kiếm, hèo, chèo
Giá để Bộ 7 món hầu
Giá để Bộ 7 món hầu

Bộ hầu đồng 7 món: một đao, đôi kiếm, đôi chèo và đôi hèo. Được làm bằng chất liệu gỗ sơn son thếp bạc. Hoa văn chạm khắc tinh xảo theo truyền thống Việt.

Bộ kiếm, chèo, hèo, đao hầu đồng Bộ kiếm, chèo, hèo, đao hầu đồng

Bộ kiếm, chèo, hèo, đao hầu đồng
Bộ kiếm, chèo, hèo, đao hầu đồng

Đôi hèo được sử dụng trong những giá đồng, biểu tượng cho nhạc con ngựa và roi ngựa, một vật mà Ông Hoàng hay dùng khi giáng đồng. Tạo không khí thăng hoa cho buổi nghi lễ. Cốp hầu dùng để đựng trang sức, các vật dụng trong các nghi lễ hầu đồng. Gương hầu đồng thường được sử dụng trong các giá hầu, tăng thêm sự thăng hoa, bay bổng cho nghi lễ đó

Đao kiếm hầu đồng
Đao kiếm hầu đồng
Kiếm hầu đồng
Kiếm hầu đồng

Kiếm hầu đồng được chế tác bằng gỗ và sơn son thếp vàng.

Kiếm hầu đồng đẹp
Kiếm hầu đồng đẹp
Cặp Kiếm hầu đồng đẹp
Cặp Kiếm hầu đồng đẹp