Bộ Tam sự đồng ngũ sắc khảm vàng
Bộ Tam sự đồng ngũ sắc khảm vàng

Bộ tam sự bằng đồng là bộ đồ thờ ngũ sự bằng đồng gồm 1 đỉnh đồng, 2 hạc đồng bằng đồng ngũ sắc khảm vàng 9999.

Cách bài trí bộ ngũ sự bằng đồng trên bàn thờ theo thứ tự Đỉnh đồng (lư hương) đặt ở trung tâm, đến đôi hạc 2 bên.

Kích thước thường dùng: cao 55 hoặc có thể làm cao 60 cm.

Đỉnh đồng vuông ngũ sắc khảm vàng
Đỉnh đồng vuông ngũ sắc khảm vàng