Đao kiếm hầu đẹp
Đao kiếm hầu đẹp
Đao kiếm hầu đồng
Đao kiếm hầu đồng
Bộ Đao Kiếm hầu đồng
Bộ Đao Kiếm hầu đồng

Bộ Đao kiếm hầu đồng 7 món: một đao, đôi kiếm, đôi chèo và đôi hèo. Được làm bằng chất liệu gỗ sơn son thếp bạc. Hoa văn chạm khắc tinh xảo theo truyền thống Việt.

Bộ kiếm, chèo, hèo, đao hầu đồng Bộ kiếm, chèo, hèo, đao hầu đồng

Đôi Kiếm và Chèo hầu đồng
Đôi Kiếm và Chèo hầu đồng
Đôi Chèo hầu đồng
Đôi Chèo hầu đồng
Đôi Hèo hầu đồng
Đôi Hèo hầu đồng
Đôi Hèo hầu đồng
Đôi Hèo hầu đồng
Đao kiếm hầu đồng
Đao kiếm hầu đồng