Mã ngai thờ: NT2

Bài vị và ngai thờ sơn son thếp vàng
Bài vị và ngai thờ sơn son thếp vàng

Ngai thờ gia tiên được bày chính giữa trên bàn thờ gia tiên. Trên ngai thờ thường được đặt bài vị đề tên người đã khuất. Ngoài ra còn tượng trưng cho chiếc ghế dành cho tổ tiên thuộc hàng cao nhất để có thể quan sát, chứng  giám và phù hộ cho toàn bộ con cháu trong gia đình, dòng tộc. Ngai thờ biểu chưng 2 tay ngai chạm đầu rồng ngậm ngọc biểu hiện sự uy nghiêm, trang trọng, mặt lưng cao nhất chạm mặt nguyệt, dưới ngai chạm hổ phù. Sau đây là mẫu ngai cột thường được dùng trong nhà thờ dòng trưởng, nếu ỷ thờ thì được thờ cho dòng thứ.

Bài vị sơn son thếp vàng
Bài vị sơn son thếp vàng
Ngai thờ gia tiên sơn son thếp vàng
Ngai thờ gia tiên sơn son thếp vàng