Bài vị thờ gỗ Mít đẹp
Bài vị thờ gỗ Mít đẹp

Bài vị thờ dùng để khắc tên họ, chức danh và các thông tin của người đã khuất. Theo quan niệm của người xưa, long vị tượng trưng cho  người đã khuất nên được thờ trang trọng trên bàn thờ và thường được đặt trên ngai thờ hoặc khám thờ.

Bài vị thếp vàng 9999
Bài vị thếp vàng 9999
Bài vị thờ gỗ Mít đẹp
Bài vị thờ gỗ Mít đẹp