Ngai thờ cổ
Ngai thờ cổ
Ngai thờ cổ
Ngai thờ cổ

Mẫu ngai thờ được làm theo mẫu cổ bằng gỗ Dổi, làm theo yêu cầu của khách đặt hàng.