Ngai thờ bằng gỗ
Ngai thờ bằng gỗ
Ngai thờ bằng gỗ
Ngai thờ bằng gỗ
Ngai thờ bằng gỗ Mít sơn son thếp vàng
Ngai thờ bằng gỗ Mít sơn son thếp vàng

Kích thước ngai thờ: Cao 97, Dài 61, Sâu 50.