Mẫu Bàn Loan hầu Cửu Long
Mẫu Bàn Loan hầu Cửu Long
Mẫu Bàn Loan hầu Cửu Long
Mẫu Bàn Loan hầu Cửu Long

Mẫu Bàn Loan hầu chạm Cửu Long được làm bằng gỗ: Dổi. Chạm hoa văn Cửu long; Sơn sơn thếp bạc phủ hoàng kim hoặc sơn son thếp vàng.

Bàn loàn hầu mẫu Cửu Long
Bàn loàn hầu mẫu Cửu Long