Bộ Tam sự đồng ngũ sắc khảm vàng
Bộ Tam sự đồng ngũ sắc khảm vàng
Bộ Tam sự đồng ngũ sắc khảm vàng
Bộ Tam sự đồng ngũ sắc khảm vàng

Bộ tam sự bằng đồng là bộ đồ thờ ngũ sự bằng đồng gồm 1 đỉnh đồng, 2 hạc đồng bằng đồng ngũ sắc khảm vàng 9999.

Cách bài trí bộ ngũ sự bằng đồng trên bàn thờ theo thứ tự Đỉnh đồng (lư hương) đặt ở trung tâm, đến đôi hạc 2 bên.

Kích thước thường dùng: cao 55 hoặc có thể làm cao 60 cm.

Đỉnh đồng vuông ngũ sắc khảm vàng
Đỉnh đồng vuông ngũ sắc khảm vàng